Aupairförsäkring (SE)


Migrationsverket förväntar sig att samtliga Au Pairer som reser till Sverige har en gällande heltäckande sjuk och olycksfallsförsäkring vilken de tecknat i sitt hemland eller vilken deras värdfamilj tecknat åt dem i anslutning till deras ankomst till Sverige. 

Migrationsverket kräver numera också i visumprocessen ett intyg på att en gällande sjuk & olycksfallsförsäkring är tecknad åt sökande.

Notera att om ni redan är kund hos oss så kan vi vara er behjälpliga med tecknandet av en korrekt gällande försäkring. 

Vi kan också hänvisa till nedan försäkringsbolag som erbjuder försäkringar för besökare från utlandet:

Gouda Reseförsäkringar
Försäkringen heter Incoming och erbjuder er kandidat ett fullgott skydd.
För mer information Goudas försäkring kontakta dem på:

Växel 08-615 28 00

Hemsida https://www.gouda-rf.se/

ERV 

Försäkringen heter Visitor och erbjuder en besökare fråm utlandet ett fullgott skydd.
För mer information om ERV och deras försäkring kontakta dem på:

Växel: 0770-456 900
Hemsida www.erv.se