Aupairförsäkring (SE)


Migrationsverket har numera krav på att samtliga Au Pairer som reser till Sverige har tecknat  en heltäckande sjukförsäkring inför sin resa till Sverige samt att deras värdfamilj tecknat en olycksfallsförsäkring åt dem. 

Är ni redan kund hos oss kommer vi att vara er behjälpliga med att teckna alternativt rekommendera gällande försäkringar inför en visumprocess. 

Vi kan hänvisa till nedan försäkringsbolag som erbjuder försäkringar för besökare från utlandet vilka dock för närvarande inte möter Migrationsverkets krav, i en förekommande visumprocess.

Gouda Reseförsäkringar
Försäkringen heter Incoming och erbjuder er kandidat ett fullgott skydd.
För mer information Goudas försäkring kontakta dem på:

Växel 08-615 28 00

Hemsida https://www.gouda-rf.se/

ERV 

Försäkringen heter Visitor och erbjuder en besökare fråm utlandet ett fullgott skydd.
För mer information om ERV och deras försäkring kontakta dem på:

Växel: 0770-456 900
Hemsida www.erv.se