Info Sverige

Krav för att få arbets- och uppehållstillstånd som au-pair

För att få arbets- och uppehållstillstånd krävs

 • att du har ett giltigt pass
 • att du har fyllt 18 men inte 30 år
 • att du kan påvisa att du har ett uttalat intresse för och  nytta av att kunna det svenska språket
 • kunna bekräfta att du är bokad till studier i svenska språket
 • erbjudande från värdfamiljen i Sverige där villkoren för din anställning som au-pair framgår


Din värdfamilj ska erbjuda dig

 • en gällande sjuk och olycksfallsförsäkring
 • högst 25 timmars hushållsarbete per vecka
 • studier i svenska under en avsevärd del av resten av en 40 timmars arbetsvecka
 • kost och logi
 • lägst 10 % av aktuellt prisbasbelopp per månad i lön före skatt (aktuellt prisbasbelopp finns på SCB:s webbplats)


Ansöka om arbets- och uppehållstillstånd
Som blivande au-pair måste du ansöka om arbets- och uppehållstillstånd från hemlandet eller något annat land där du är bosatt utanför Sverige. Du som får ett uppehålls- och arbetstillstånd kommer att få ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har uppehållstillstånd. När du reser in i Sverige måste du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.Olika sätt att ansöka
Du ansöker på en svensk utlandsmyndighet i landet där du är bosatt. För att Migrationsverket ska kunna utfärda uppehållstillståndskort kommer du att fotograferas och lämna fingeravtryck i samband med

 • att du lämnar in din ansökan eller
 • när du fått uppehållstillstånd

Se till att din ansökan är komplett

Till ansökan ska du alltid bifoga

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar din identitet, passets giltighetstid och om du har tillstånd att vistas i andra länder än ditt hemland
 • ett skriftligt erbjudande från värdfamiljen där villkoren för din anställning som au-pair framgår
 • kvitto på betald ansökningsavgift

Om du ska arbeta kortare tid än tre månader och behöver ett visum ska du dessutom bifoga två fotografier i passformat. De ska vara tagna rakt framifrån och inte vara äldre än sex månader.


Kontrollera vad utlandsmyndigheten kräver 

Observera att ambassaden eller konsulatet där du lämnar in din ansökan kan kräva ytterligare handlingar.


Ansökningsavgift 

De flesta måste betala en ansökningsavgift. Får du nej på din ansökan får du inte tillbaka pengarna.


Om du får uppehålls- och arbetstillstånd 

Beslutet skickas till ambassaden eller konsulatet där du gjorde din ansökan. Om du ansökte på webbplatsen skickas beslutet till ambassaden eller konsulatet som du angav där. Har du inte blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck får du besöka ambassaden eller konsulatet för att göra det. När det är klart kommer ambassaden eller konsulatet att lämna ut, eller i vissa fall skicka, det färdiga uppehålls-tillståndskortet till dig.


Viktigt att tänka på 

I och med att du vistas i Sverige en begränsad tid har du inte samma rätt till sociala förmåner som permanent bosatta personer. Därför är det viktigt att du och din värdfamilj tar reda på vilket försäkringsskydd som gäller.


Tillståndets giltighetstid 

Du kan endast få arbets- och uppehållstillstånd för den tid du har erbjudits arbete. Den maximala gilitighetstiden är ett år.